Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 2
21-500 Biała Podlaska

Telefony
Centrala/Fax: 83-343-27-95

 

NIP 537-24-84-178
REGON 060317256
Nr KRS 0000300622
 

Oznaczenie Sądu:
Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje, iż:
  • Administratorem podanych danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) ul. Brzegowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300622, REGON: 060317256, NIP: 5372484178;
  • Celem przetwarzania danych jest realizacja zgłoszenia;
  • Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
  • Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia zgłoszenia;
  • Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
  • Podane dane są poufne i nie będą udostępnianie innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.